De schietsport met de verschillende disciplines Parcours de Chasse en Compak Sporting heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen en wordt als sport steeds serieuzer en professioneler beoefend. Nationaal, maar ook internationaal nemen Nederlandse schutters een belangrijke positie in. De laatste jaren heeft de PCVN een aantal initiatieven ondernomen om de kleiduivensport beter op de kaart te zetten o.a. er zijn internationale scheidsrechters opgeleid die nu op wedstrijden in binnen- en buitenland acte de presence geven en er zijn tijdens de WK en EK’s schutters afgevaardigd binnen een landenteam.
Ook in de volgende jaren zal de PCVN actief de kleiduivensport promoten door o.a. jonge schutters te stimuleren op verschillende manieren.