Voorwaarden tot deelname en organisatie rondom het landenteam PCVN op een Europese- en Wereldkampioenschappen.

Voorwaarden tot deelname en organisatie rondom het landenteam PCVN op een Europese- en Wereldkampioenschappen.

Aanloop tot samenstellen van het landenteam; 

1.Wedstrijdkalender en voorwaarden voor schietbanen en schutters;Op basis van de internationale schietkalender met vermelding van de Europese- en Wereldkampioenschappen, worden de PCVN selectiewedstrijden georganiseerd. Deze zullen zo veel mogelijk evenwichtig door het seizoen en verdeeld over de verschillende, bij de PCVN aangesloten, schietbanen in Nederland worden ingepland.

Alle PCVN selectiewedstrijden moeten voldoen aan FITASC regels om deelname zo gelijk en eerlijk mogelijk te maken voor de selectie van de landenteams. De scheidsrechters moeten daar toezicht op houden. Bij voorkeur worden scheidsrechters ingezet die het certificaat van de internationale cursus Parcours de Chasse en Compak Sporting hebben behaald.

De volgende wedstrijden worden georganiseerd op verschillende schietbanen verspreid door Nederland;2 selectiewedstrijden Parcours de Chasse1 NK Parcours de Chasse (welke tevens een selectiewedstrijd is)Hiervan moet men aan minimaal 2 wedstrijden deelgenomen hebben met een minimale score van 75%. De 2 beste van 3 wedstrijden tellen mee.

2 selectiewedstrijden Compak Sporting1 NK Compak Sporting (welke tevens een selectiewedstrijd is)Ook hiervan moet men aan minimaal 2 wedstrijden deelgenomen hebben met een minimale score van 75%. De 2 beste van 3 wedstrijden tellen mee.

2.Samenstellen van het landenteam in de voorbereiding;

Het landenteam wordt samengesteld volgens de volgende criteria;De prestaties van de PCVN selectiewedstrijden zoals boven genoemd, vormen de basis voor een selectie nl. 2 van de 3 wedstrijden voor elke discipline met een score van minimaal 75%.Maar daarnaast tellen ook de volgende aspecten mee; wie heeft de meeste vooruitgang geboekt (veelbelovende schutters) en heeft stabiele resultaten (vormbehoud).Bij uitblijven van deze bovengenoemde resultaten bij één van de categorieën (super-veteranen, veteranen, senioren, dames, junioren) zal hiervan géén team gevormd worden.

Daarnaast is een commitment om als team op te treden van belang nl. aanwezig zijn in voorgeschreven kleding bij openings- en afsluitingsceremonie/prijsuitreikingen en bereid zijn om volgens afspraak in te schrijven (op hetzelfde tijdstip nl. de ochtend!) en te betalen, zodat ruim van tevoren duidelijk is aan de organisatie en andere teamleden dat er een landenteam zal zijn.

Er zal voor elke categorie binnen het landenteam een reserveschutter aangewezen worden, die alleen bij uitvallen van één van de teamleden, ingezet zal gaan worden.

Elke schutter zal verplicht lid moeten zijn van een schietvereniging die aangesloten is bij de PCVN t.w. SV Flevo, KSV De Betuwe, KSV Baerlebosch, JST Waalsdorp, of een toestemming c.q. abonnement moeten hebben op de licentie van de PCVN die ervoor zorgt dat de schutter rechtmatig deze disciplines schiet.Elke schutter zal een KNSA-/Jachtverzekering moeten hebben, welke tevens een werelddekking moeten hebben én een bewijs dat hij/zij gerechtigd is om een wapen in zijn/haar bezit te hebben.

3.Redenen om een schutter te verwijderen uit de selectie;– niet fit bevonden (door blessure of ziekte) of geen vormbehoud vanuit score resultaten- niet voldoen aan voorwaarden van deelname aan PCVN/FITASC wedstrijden- niet ingeschreven en/of betaald heeft voor een afgesproken datum en tijdstip- weigert een dopingtest te ondergaan als dit gevraagd wordt- door zijn/haar gedrag de kleiduivensport in diskrediet brengt

4.Presentatie van het landenteam op een Europese- en Wereldkampioenschappen.De teamkleding bestaat uit een blauw colbertjasje en een oranje stropdas (verzorgt door de PCVN). Een wit overhemd en een blauwe spijkerbroek zullen door de schutters zelf verzorgd worden.Voor elk colbert incl.stropdas wordt een borg van € 100,- gevraagd, die terugbetaald wordt bij inlevering van de kleding, indien men niet meer in het landenteam zit.

Alle teamleden hebben ingeschreven op hetzelfde tijdstip nl. de ochtend. Dit is een verplichting van de FITASC. De landenteams worden vervolgens vermeldt op de FITASC website, wat ook een promotie is in het belang van de PCVN.

Alle schutters, maar ook door Nederland afgevaardigde PCVN scheidsrechters, zijn in officiële kleding aanwezig bij de openingsceremonie én bij de prijsuitreiking.

5.Afvaardiging scheidsrechters

Op voordracht van de PCVN worden scheidsrechters geselecteerd en worden zij daardoor geacht Nederland te vertegenwoordigen door aanwezig te zijn bij alle briefingsbijeenkomsten, de openingsceremonie en prijsuitreiking/afsluiting in de door de PCVN verstrekte uniforme kleding.

6.Financiele tegemoetkoming

De leden van het juniorenteam krijgt van de PCVN een tegemoetkoming in de kosten van deelname, als stimulans voor de ontwikkeling van de kleiduivensport.Bij een podiumprijs van één of meerdere categorieën van het landenteam, krijgen de betreffende schutters van dit team hun inschrijfgeld terug.

Voor wedstrijden georganiseerd door de PCVN dienen schutters en scheidsrechters de volgende reglementen in acht te nemen.

VOORWAARDEN DEELNAME LANDENTEAM PCVN

COMPAK REGLEMENTEN- 2017

REGLEMENTEN COMPAK 2019 – engels

Aanbevelingen voor bouwers Compak – engels

INTERNATIONAAL JACHTPARCOURSREGLEMENT- 2017

COMBINATIE KOGEL-HAGEL- 2017