Over de PCVN

Al sinds er met hagelgeweren wordt geschoten hebben mensen naar mogelijkheden gezocht om zich in sportieve ontmoetingen met elkaar te meten en zo elkaars vaardigheden te toetsen. Wedstrijddisciplines als “skeet” en “trap” ontstonden en groeiden uit tot competities. Aanvankelijk op lokaal, regionaal en nationaal niveau, maar later ook over landsgrenzen heen. Uiteindelijk leidde dit tot mondiaal gereglementeerde takken van sport die zelfs werden verheven tot officieel Olympisch onderdeel. Landelijk zijn de meeste “skeet” en “trap” verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA), die op haar beurt weer gelieerd is aan de internationale sportorganisatie ISU (International Shooting Union). Bij de hierboven genoemde sporten is echter steeds sprake van een vaste opstelling van de werpmachines terwijl veel schutters behoefte hadden aan een nieuwe uitdaging.

Parcours Schieten

Zo ontstond een nieuwe tak van sport die een grotere variëteit aan kleiduiven kent en het mogelijk maakt een steeds wisselend parcours samen te stellen. Alleen het aantal kleiduiven staat daarbij van tevoren vast. Uiteraard gelden er nog wel wat meer regels, maar het gaat te ver om daar in dit bestek op in te gaan.

Ontstaan PCVN

Toen deze ‘nieuwe sport’ in een aantal landen een grote vlucht nam kregen Nederlandse wedstrijdschutters behoefte aan meer structuur. Dit resulteerde eind tachtiger jaren in de oprichting van de Parcours de Chasse Vereniging Nederland (PCVN). Internationaal zijn de landelijke verenigingen georganiseerd in de koepelorganisatie FITASC (Federation Internationale de Tire aux Armes Sportives de Chasse). Gedurende een aantal jaren bleven de activiteiten van de PCVN in dit kader beperkt tot het legitimeren van Nederlandse deelname aan buitenlandse wedstrijden en het organiseren van de Open Nederlandse Kampioenschappen.

Nieuwe structuur

Vanwege de snelgroeiende populariteit van parcourswedstrijden en het direct daaraan gelieerde Compak® en Sporting-schieten, heeft het PCVN-bestuur besloten de vereniging om te vormen tot een federatie van schietverenigingen die de genoemde- of overige jachtschietsportdisciplines beoefenen. Deelname aan FITASC-wedstrijden is voorbehouden aan leden van een bij de PCVN aangesloten schietvereniging.